Luister mee naar RAZO webradio

 

 

 

RAZO-webradio wordt mede mogelijk gemaakt door:

ANBI-informatie

 

De Stichting RAZO Delft heeft een door de Nederlandse belastingdienst verstrekte ANBI-status. De ANBI-status maakt het voor u mogelijk om uw financiële gift fiscaal aftrekbaar te maken. Deze status wordt verstrekt aan Algemeen Nut Beogende Instellingen, die aan de volgende voorwaarden voldoen:

 

Naam: Stichting RAZO (ook bekend als Delftse Radioziekenomroep)

 

RSIN/fiscaal nummer: 816731548

 

Postadres: postbus 1017  /  2600 BA  Delft

 

Bezoekadres: Kluizenaarsbocht 6 (Bacinol 3)

 

Doelstelling: Zorgradio RAZO Delft maakt radioprogramma’s voor patiënten van de Reinier de Graaf Groep en alle inwoners uit Delft en omgeving, die interesse hebben in informatie uit de zorgsector. Daarnaast maken de vrijwilligers van Zorgradio RAZO Delft een gedeelte van de radioprogramma’s in de woonzorgcentra van Pieter van Foreest.

 

Beleidsplan: Om de activiteiten van de RAZO te kunnen uitvoeren, verkrijgt de stichting een structurele jaarlijkse subsidie van de Reinier de Graaf Groep en Pieter van Foreest. Daarnaast worden incidentele uitgaven veelal bekostigd uit van particulieren ontvangen financiele giften. Deze inkomstenbronnen zijn voldoende om de jaarlijkse kosten van de radioprogrammering te kunnen bekostigen. Tekorten en/of overschotten worden aan het vermogen onttrokken/toegevoegd, waarbij de liquide middelen risicoloos op direct opneembare spaarrekeningen bij de ABN-AMRO worden geplaatst.  

 

Bestuurdersfuncties en -namen: zie hiervoor contact

 

Beloningsbeleid: de activiteiten voor de RAZO worden door alle vrijwilligers, inclusief bestuursleden, geheel belangeloos en zonder verkrijging van een beloning uitgevoerd.

 

Financiele jaarverantwoording: selecteer in de rechterkolom het door u gewenste boekjaar.

 

- jaarcijfers 2012

- jaarcijfers 2013

- jaarcijfers 2014

- jaarcijfers 2015