Luister mee naar RAZO webradio

 

 

 

RAZO-webradio wordt mede mogelijk gemaakt door:

Reinier de Graaf Groep

De Reinier de Graaf Groep is een algemeen ziekenhuis dat zich richt op de inwoners van Delft, het Westland, Voorburg, Rijswijk, Den Haag (zuidwest) en de plaatsen Pijnacker en Nootdorp: een gebied waar ruim 300.000 mensen wonen en werken. Tot de Reinier de Graaf Groep behoren het Reinier de Graaf Gasthuis in Delft, het Diaconessenhuis Voorburg, Behandelcentrum Westland in Naaldwijk en Gezondheidscentrum De Reef in Ypenburg. Binnen de Reinier de Graaf Groep zijn 3000 mensen werkzaam, onder wie 165 medisch specialisten. Er zijn dertig specialismen.

www.rdgg.nlProcolix

ProcoliX is een professionele IT dienstverlener die zich met name richt op bedrijven. ProcoliX zorgt ervoor dat uw website het doet op het moment dat het er toe doet. Procolix  maakt het technisch mogelijk dat u via internet naar Zorgradio RAZO Delft kunt luisteren.

www.procolix.comPieter van Foreest

Pieter van Foreest is een organisatie met een breed, flexibel pakket aan diensten voor ouderen op het gebied van wonen, zorg en welzijn. Onze organisatie bestaat uit ongeveer 23 locaties in de regio Delft, Midden-Delfland, Pijnacker-Nootdorp en Westland.  De locaties betreffen zelfstandige wooneenheden, woonzorgcentra, verpleegontmoetingscentra en een verpleeghuis. U kunt ons ook vinden op diverse servicepunten zoals ontmoetingscentra en wooncomplexen. Daarnaast kunt u zorg aan huis krijgen. Die zorg varieert van alarmering en zorgabonnement tot en met uitgebreide verzorging. In totaal werken er ongeveer 3300 medewerkers bij Pieter van Foreest. Daarnaast mogen we rekenen op de ondersteuning van zo’n 1800 vrijwilligers.

www.pietervanforeest.nlVereniging Huisomroepen Nederland
In Nederland zijn ongeveer 80 huisomroepen werkzaam die voor specifieke doelgroepen radio- en televisieprogramma's maken. Deze huisomroepen zijn lid van de Vereniging Huisomroepen Nederland. De website van de VHN geeft een overzicht van de activiteiten van de Vereniging, haar ondersteuningsmogelijkheden en actuele informatie over zaken huisomroepen betreffende.